THông tin liên hệ

20 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, TP.HCM.